1 Sopimuksen syntyminen ja risteilyhinnan maksaminen

1 .1. Tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun risteily ja oheistoiminnat esim. sauna, savusauna, majoitus tms. on tilattu Solida Charter Oy:n antaman tarjouksen tai tilausvahvistuksen perusteella.
1. 2. Risteilynjärjestäjä Solida Charter Oy varaa tilaamanne risteilyajan, veneen ja tarvitsemanne oheistoiminnat käytöönne tarjouksen mukaisesti ja järjestää risteilyn sovittuna ajankohtana tarjouksessa /tilausvahvistuksessa olevan risteilyaikataulun mukaisesti.
1.3. Emme peri erityistä varausmaksua vaan koko risteily oheistoimintoineen laskutetaan risteilyn jälkeen, 8 vrk netto.
1.4. Tarjouksen mukaista risteilyohjelmaa voidaan muuttaa tilaajan ja Solida Charter Oy:n yhteisellä sopimuksella esim. sääolosuhteiden, asiakkaiden jatkoyhteys aikataulujen tms. johdosta. Em. muutosten vaikutus risteilyhintaan sovitaan tilaajan ja risteilynjärjestäjän Solida Charter Oy:n kanssa.
1.5. Tilattu risteilyajankohta voidaan muuttaa tilaajan ja Solida Charter Oy:n kirjallisella sopimuksella.

2 Tilaajan oikeus peruuttaa tilattu risteily

2.1 Tilaaja voi peruutaa tilaamansa risteilyn tai oheistoiminnat ainoastaan (kirjallisesti) sähköpostina, telefaksilla tai kirjeellä. Mikäli tilattu risteily tai oheistoiminnat peruutetaan laskutamme tilaajaa peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti:
2.2. Myöhemmin kuin 30 vrk mutta viimeistään 14 vrk ennen risteilyä maksamalla 25% tarjouksen/tilausvahvistuksen mukaisen risteilyn- ja oheistoimintojen saunan, savusaunan, majoituksen tms.hinnasta risteilynjärjestäjälle Solida Charter Oy:lle.
2.3. Myöhemmin kuin 14 vrk mutta viimeistään 7 vrk ennen risteilyä maksamalla 50% tarjouksen/tilausvahvistuksen mukaisen risteilyn- ja oheistoimintojen, saunan, savusaunan, majoituksen tms. hinnasta risteilynjärjestäjälle Solida Charter Oy:lle.
2.4. Jos tilattu risteily tai tarjouksen / tilausvahvistuksen mukainen oheistoiminta tai tilattu risteilyruoka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen risteilyn alkua, on risteilyn järjestäjällä Solida Charter Oy:llä oikeus periä 100% risteilyn- risteilyruoan ja perutettujen oheistoimintojen hinta tilaajalta. Neuvottelemme tietysti aina peruutusehdoista tilaajan kanssa.
2.5. Peruutusajankohtana pidetään ajankohtaa, jolloin Solida Charter Oy on saanut 2.1 kohdassa.mainitun.tiedon peruutuksesta kirjallisena tai sähköpostina.
2.6. Peruutusmaksut laskutetaan peruutetun risteilyn jälkeen ja ne on maksettava 8 vrk.netto Solida Charter Oy:n tilille. Viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukainen.

3. Ylivoimainen este

3.1. Ylivoimaisia esteitä risteilynjärjestämiselle ovat luonnonmullistus, hirmumyrsky, yllättävä kalustorikko, sairaustapaus tms. Näissä tapauksissa sovitaan tilaajan ja risteilyn järjestäjän kanssa uudesta risteilyajasta tai muista korvaavista järjestelyistä.

4. Riita-asiat

4.1. Jos risteilynjärjestäjä Solida Charter Oy ja tilaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen em. ehtojen tulkinnasta tai peruutusmaksun määrästä, niin asia saatetaan Turun Käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Solida Charter Oy  | Rusthollinkatu 11 E 129, Turku  | 0400 121 150  | asiakaspalvelu(at)solida.fi

Y-tunnus: 0846073-0